Onderwijs

Baten en lasten incl. reserveringen

Realisatie
2014

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

Programma:

 Onderwijs

Baten

63.086

70.679

67.544

-3.135

Lasten

213.242

197.052

194.509

-2.543

Saldo

-150.155

-126.373

-126.964

-592

 Onderwijshuisvesting

Baten

1.293

4.714

3.509

-1.205

Lasten

71.817

71.742

69.480

-2.262

 Onderwijsbeleid

Baten

61.793

65.965

64.036

-1.929

Lasten

141.425

125.310

125.028

-281

Saldo

-79.632

-59.345

-60.993

-1.648