Wettelijke normen

Deze paragraaf bestaat uit de drempel schatkist bankieren, het kasgeldlimiet, de rente van de risiconorm