Economische Zaken

Baten en lasten incl. reserveringen

Realisatie
2014

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

Programma:

 Economische Zaken

Baten

4.684

10.945

9.735

-1.210

Lasten

31.617

33.981

32.415

-1.566

Saldo

-26.933

-23.035

-22.680

355

 Economie

Baten

1.458

8.036

6.716

-1.320

Lasten

28.158

30.574

29.315

-1.259

 Markten

Baten

3.226

2.909

3.019

110

Lasten

3.459

3.406

3.100

-306

Saldo

-233

-497

-81

416