Onderhoudskosten

Voor zover er geen meerjaren onderhoudsplannen beschikbaar zijn, lopen onderhoudskosten via de exploitatielasten.