Personeel

Deze paragraaf bestaat uit bezetting en mobiliteit, loonkosten, overhead, gesprekscyclus, opleidingen en verzuim.