Renterisicobeheer

Als onderdeel van het renterisicomanagement wordt op beperkte schaal gebruik gemaakt van renteswaps. Renteswaps zijn instrumenten waarmee de lange rente kan worden vastgelegd. Het totale financieringsvolume waarvan de renterisico’s met renteswaps zijn afgedekt bedraagt € 235 mln. Ter beperking van tegenpartijrisico’s zijn deze swaps alleen afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten, een van de meest veilige banken ter wereld (AAA-rating). Op deze renteswaps drukken geen onderpandverplichtingen. Bij een rentedaling heeft de gemeente dan ook geen verplichting om liquide middelen te storten. Ook zijn er op deze renteswaps geen bijzondere ontbindende voorwaarden van toepassing. De gemeente gaat alleen volledig effectieve hedges (risicoafdekkingen) aan en op grond daarvan worden de renteswaps verantwoord onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen. Zie Financiën/ jaarrekening/ toelichting op de balans/ niet uit balans blijkende rechten en verplichtingen.