Verkeer en Vervoer

Baten en lasten incl. reserveringen

Realisatie
2014

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

Programma:

 Verkeer en Vervoer

Baten

112.810

141.018

127.087

-13.932

Lasten

129.085

155.508

137.120

-18.389

Saldo

-16.275

-14.490

-10.033

4.457

 Stedelijke bereikbaarheid

Baten

7.181

4.421

6.843

2.422

Lasten

23.682

19.808

21.667

1.859

 Parkeren

Baten

77.204

84.252

83.933

-319

Lasten

67.136

70.990

68.782

-2.209

 Duurzame mobiliteit

Baten

28.424

52.346

36.311

-16.034

Lasten

38.266

64.710

46.671

-18.039

Saldo

-9.843

-12.365

-10.360

2.004