IFR

In dit overzicht wordt per project een toelichting gegeven op de realisatie van de IFR (out-of-pocket) investeringsprojecten in 2015 en de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting. De niet uitgegeven bedragen blijven volgens de spelregels van het IFR geoormerkt voor de betreffende projecten. In de eerste bestuursrapportage 2016 en begroting 2017 worden de begrote onttrekkingen aan het IFR hiervoor aangepast.