MPRG

In het MPRG&V is ingegaan op de marktontwikkelingen bij woningbouw en werklocaties en de mogelijke risico’s voor onze grondexploitatieportefeuille inclusief de benodigde weerstandscapaciteit. Uitgangspunt in het MPRG&V is dat de Nederlandse economie in 2015 een beperkte groei vertoonde en dat deze beperkte groei zich de komende jaren door zet. Het totale risico van de grondexploitatieportefeuille neemt daardoor af. Om de risico’s goed te beheersen blijven wij de ontwikkeling van de marktvraag structureel monitoren en onderzoeken wij hoe we kunnen inspelen op de nieuwe consumentenvraag.