Privaatrechtelijk verbonden partijen

Deze paragraaf bestaat uit de vennootschappen, stichtingen en verenigingen.