Bestedingsanalyse

De taakstelling Bestedingsanalyse 10 mln euro in 2016, 20 mln euro in 2017 en 21 mln euro in 2018 en 2019 is een belangrijke opgave voor dit programma. In 2015 is invulling gegeven aan de uitwerking van de taakstelling 2016. Deze is structureel in de begroting 2016 verwerkt bij de verschillende producten en programma’s waar de besparingen vallen. De invulling van de opgave van de aanvullende 10 mln euro in 2017 en 11 mln euro in 2018 en 2019 wordt momenteel uitgewerkt.