Rente

Deze paragraaf bestaat uit de rente ontwikkeling, de rente van de opgenomen leningen, de omslagrente en de bespaarde rente.