Openbare orde en veiligheid

Baten en lasten incl. reserveringen

Realisatie
2014

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

Programma:

 Openbare orde en veiligheid

Baten

18.344

19.679

23.553

3.875

Lasten

141.098

145.878

144.917

-962

Saldo

-122.754

-126.199

-121.363

4.836

 Veilig

Baten

2.904

3.987

5.177

1.190

Lasten

35.930

40.352

40.582

230

 Crisisbeheersing en brandweer

Baten

0

0

0

0

Lasten

54.347

53.893

54.067

174

 Handhaven wet- en regelgeving

Baten

15.440

15.692

18.376

2.685

Lasten

50.820

51.633

50.268

-1.366

Saldo

-35.381

-35.942

-31.891

4.050