Waarderingsgrondslagen

Deze paragraaf bestaat uit de waarderingsgrondslagen voor de vaste activa, vlottende activa, vaste passiva, vlottende passiva en overige niet uit de balans blijkende rechten en plichten.