Sturing ruimtelijke economische projecten

Het ruimtelijk economisch perspectief en onze rolopvatting hebben consequenties voor nieuwe gebiedsontwikkelingen. Het inzetten van het gemeentelijk instrumentarium, waaronder grondexploitaties, is niet meer de standaardaanpak. Aan de hand van het overzicht van alle gemeentelijke en private projecten in de stad sturen wij op de marktvraag en passen wij onze eigen lopende grondexploitaties op project- en portefeuilleniveau (programma, planning en/of prijs) indien nodig bij. Bijvoorbeeld door het aandeel huurwoningen te vergroten, in te zetten op andere type woningen of door versnelling van projecten.
Voor sturing op portefeuilleniveau wordt jaarlijks het Meerjaren Perspectief Rotterdamse Grondexploitaties en Vastgoed (MPRG+V) opgesteld.
Voor individuele grondexploitaties wordt minimaal één keer per jaar een risicoanalyse uitgevoerd om te bepalen welke onzekerheidsreserve nodig is om projectspecifieke risico’s op te vangen, zoals het slagen van een bestemmingsplanprocedure of de kans dat ergens bodemvervuiling wordt aangetroffen. Voor deze risico’s is  in de individuele grondexploitaties een onzekerheidsreserve opgenomen. Het risico op portefeuille-niveau (zoals bijvoorbeeld vraaguitval) is afgedekt met een voorziening.