Beleidsuitgangspunten

Deze paragraaf bestaat uit de algemene beleidsdoelstelling voor verbonden partijen en de ontwikkeling van het beleid verbonden partijen.