Bestuur en dienstverlening

Baten en lasten incl. reserveringen

Realisatie
2014

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

Programma:

 Bestuur en dienstverlening

Baten

20.327

19.844

19.344

-500

Lasten

149.270

147.100

146.754

-346

Saldo

-128.943

-127.255

-127.410

-154

 Raad

Baten

293

1.331

1.331

0

Lasten

5.058

5.192

5.185

-7

 Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Baten

523

452

707

254

Lasten

6.205

7.019

6.117

-902

 College

Baten

1.343

0

0

0

Lasten

9.228

5.961

14.395

8.435

 Gebiedscommissies

Baten

325

47

78

32

Lasten

5.811

5.408

4.230

-1.178

 Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming

Baten

826

1.768

2.403

635

Lasten

68.110

67.617

63.074

-4.544

 Dienstverlening (frontoffice)

Baten

13.089

13.524

13.355

-169

Lasten

34.864

33.764

33.015

-749

 Burgerzaken

Baten

3.929

2.722

1.470

-1.252

Lasten

19.993

22.139

20.737

-1.401

Saldo

-16.064

-19.417

-19.268

149