Baten en lasten

In het overzicht van baten en lasten worden de baten en lasten per beleidsmatige inspanning gepresenteerd vóór en na werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.