Inleiding

De jaarrekening bestaat uit de balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten (de programmarekening) met toelichting. Daarnaast biedt de jaarrekening een overzicht van de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen opgenomen volgens het principe van 'Single Informatie, Single Audit' (SISA).

Via de balans en het overzicht van baten en lasten wordt financiële verantwoording afgelegd over het in 2015 gevoerde beleid. In de SISA-verantwoording is de besteding van specifieke uitkeringen weergegeven ter verantwoording aan het Rijk.