Reserves

Reserves zijn middelen die in het verleden opzij gezet zijn om in de toekomst te kunnen besteden. De meeste reserves hebben een specifiek bestedingsdoel. De algemene reserve is vrij besteedbaar.

Totaaloverzicht

                               bedragen  x € 1.000,-

Overzicht bestemmingsreserves