Investeringen 2015

Programma: 

Gevoteerd t/m 2015

Realisatie t/m 2014

Restant per 2015

Raming 2015

Realisatie 2015

Verschil 2015

Realisatie t/m 2015

Restant per 2016

Bestuur en Dienstverlening

1.700

0

1.700

0

0

0

0

1.700

Burgerzaken

1.700

0

1.700

0

0

0

0

1.700

Vervanging GBA

1.700

0

1.700

0

0

0

0

1.700

Openbare Orde en Veiligheid

4.284

580

3.704

1.810

1.091

-719

1.091

3.595

Veiligheid

580

580

0

0

0

0

0

0

Optimaliseren dienstverlening en ketensamenwerking HET

445

445

0

0

0

0

0

0

PGA Veiligheidshuis

135

135

0

0

0

0

0

0

Handhaven wet- en regelgeving

3.704

0

3.704

1.810

1.091

-719

1.091

3.595

Scantechnologie

1.810

0

1.810

1.810

982

-828

982

1.810

Verhuizing Regionaal Cameratoezicht naar KPP

1.894

0

1.894

0

109

109

109

1.785

Verkeer en Vervoer

122.464

88.064

34.400

17.223

7.239

-9.984

95.303

27.161

Stedelijke bereikbaarheid

68.833

52.333

16.500

9.403

4.439

-4.964

56.772

12.061

DVM

3.342

3.342

0

0

0

0

3.342

0

DVM dynamisch verkeersmanagement

3.000

2.674

326

326

307

-19

2.981

19

H6-weg Hoek van Holland fase 1

2.200

1.738

462

300

84

-216

1.822

378

H6-weg Hoek van Holland fase 2

3.500

88

3.412

2.200

3

-2.197

91

3.409

Kostenstijging project 3-in-1 Hoek van Holland

2.800

1.498

1.302

500

53

-447

1.551

1.249

OVM / Verkeersregiekamer

900

468

432

200

253

53

721

179

P+R bewegwijzering

200

190

10

10

10

0

200

0

P+R Noordrand Meijersplein Noord

750

750

0

0

0

0

750

0

Slimme ingrepen in het wegennet 2007

6.050

6.039

11

11

11

0

6.050

0

UVV Autobereikbaarheid

3.300

3.157

143

143

143

0

3.300

0

Verkeerslichten 2006

6.025

5.805

220

220

176

-44

5.981

44

Verkeersonderneming 2010

1.000

620

380

80

19

-61

639

361

Vervanging verkeerslichten

20.550

19.812

738

738

859

121

20.671

-121

Vervanging verkeerslichten kredietcrisis

1.600

1.600

0

0

0

0

1.600

0

Vervanging verkeersregelinstallaties 2012

1.500

818

682

300

0

-300

818

682

Vervanging verkeersregelinstallaties 2013

3.500

2.594

906

700

475

-225

3.069

431

Vervanging verkeersregelinstallaties 2014

3.920

1.140

2.780

1.500

329

-1.171

1.469

2.451

Vervanging verkeersregelinstallaties 2015

4.000

0

4.000

2.175

1.718

-457

1.718

2.282

Extra kosten ontwikkeling Ontheffing Verkeer en Vervoer (OVV) m.b.t. Maasvlakte

306

0

306

0

0

0

0

306

Ontheffing Verkeer en Vervoer (OVV) en Toezicht Verkeer en Vervoer (TVV) t.b.v. uitbereiding Milieuzone

390

0

390

0

0

0

0

390

Parkeren

15.221

11.322

3.899

0

0

0

11.322

3.899

Beheer op Afstand

721

511

210

0

0

0

511

210

Modernisering straatparkeren

12.500

10.343

2.157

0

0

0

10.343

2.157

Stelpost straatparkeren 2011

2.000

468

1.532

0

0

0

468

1.532

Duurzame mobiliteit

38.410

24.409

14.001

7.820

2.801

-5.019

27.210

11.200

Beter Benutten Fietsen

1.500

1.069

431

431

-2

-433

1.067

433

Bushaltetoegankelijkheid

1.000

838

162

162

136

-26

974

26

Bushaltetoegankelijkheid 2015

5.000

0

5.000

2.500

179

-2.321

179

4.821

Fietspad Grote Stern Rozenburg

500

6

494

50

116

66

122

378

Fietspad Volgerweg Rozenburg

520

36

484

484

484

0

520

0

Fietsroutes

10.000

8.456

1.544

250

229

-21

8.685

1.315

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2011

130

130

0

0

0

0

130

0

Fysieke maatregelen Verkeersveiligheid 2012

1.800

1.178

622

600

368

-232

1.546

254

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2013

1.800

991

809

600

164

-436

1.155

645

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2014

1.800

88

1.712

800

1.065

265

1.153

647

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2015

1.800

0

1.800

1.000

45

-955

45

1.755

Tunnel randstadrail Meijersplein Noord

3.757

3.402

355

355

33

-322

3.435

322

UVV Lokale Leefomgeving

4.043

3.907

136

136

136

0

4.043

0

UVV Programma Black Spots

3.800

3.800

0

0

0

0

3.800

0

Webapplicatie OVV Ontheffingsaanvragen Maasvlakte

660

462

198

198

-93

-291

369

291

Webapplicatie OVV Ontheffingsaanvragen 's Gravendijkwal

300

46

254

254

-59

-313

-13

313

Cultuur, Sport en Recreatie

10.600

1.077

9.523

3.071

2.569

-502

3.646

6.954

Sport en recreatie

10.600

1.077

9.523

3.071

2.569

-502

3.646

6.954

Gymlokalen Lekker Fit

5.900

1.010

4.890

2.571

2.383

-188

3.393

2.507

Investeringen sportaccommodaties 2014

1.500

0

1.500

0

0

0

0

1.500

Toegankelijkheid sportaccommodaties

3.200

67

3.133

500

186

-314

253

2.947

Volksgezondheid en zorg

2.017

992

1.025

1.025

955

-70

1.947

70

Zorg volwassenen

2.017

992

1.025

1.025

955

-70

1.947

70

Informatieplatform 3 decentralisaties

2.017

992

1.025

1.025

955

-70

1.947

70

Werk en Inkomen

5.759

0

5.759

0

1.994

1.994

1.994

3.765

Werk

5.759

0

5.759

0

1.994

1.994

1.994

3.765

Machines en Installaties RoBedrijf 2015

300

0

300

0

0

0

0

300

Machines en installaties Robedrijf 2016

300

0

300

0

0

0

0

300

Programma Innovatie 1 - G4 Deel

1.660

0

1.660

0

1.587

1.587

1.587

73

Programma Innovatie 2 - G1 Deel

3.499

0

3.499

0

407

407

407

3.092

Beheer van de Stad

466.494

98.866

367.628

50.009

59.226

9.217

158.092

308.402

Afvalinzameling

28.600

0

28.600

28.702

27.084

-1.618

27.084

1.516

Container Services 2015

200

0

200

200

488

288

488

-288

Containers Reinigingsbedrijven 2015

400

0

400

400

0

-400

0

400

Lease voertuigen/werktuigen 2015

24.000

0

24.000

24.000

22.394

-1.606

22.394

1.606

Vervanging Inzamelmiddelen 2015

4.000

0

4.000

4.102

4.202

100

4.202

-202

Reiniging

2.500

161

2.339

2.339

1.908

-431

2.069

431

Steunpunt Winterdienst

2.500

161

2.339

2.339

1.908

-431

2.069

431

Riolen en gemalen

68.810

38.373

30.437

-1.797

10.530

12.327

48.903

19.907

Gemeentelijk rioleringsplan 2011-2015

68.810

38.373

30.437

-1.797

10.530

12.327

48.903

19.907

Wegen en openbare verlichting

354.638

53.206

301.432

18.416

17.483

-933

70.689

283.949

Beweegbare bruggen en sluizen

20.111

6.573

13.538

605

1.041

436

7.614

12.497

Bruggen en tunnels

32.740

29.606

3.134

3

48

45

29.654

3.086

Bruggen en tunnels (inkomsten)

-4.475

-4.719

244

0

0

0

-4.719

244

Maastunnel renovatie voorbereidingskrediet

10.800

8.748

2.052

2.052

2.052

0

10.800

0

Maastunnelcomplex

5.712

803

4.909

2.072

1.437

-635

2.240

3.472

Openbare verlichting beheerplan 2012 - 2016

7.200

2.236

4.964

2.564

2.456

-108

4.692

2.508

Vaste bruggen en kademuren & glooiingen

20.550

9.959

10.591

7.040

6.149

-891

16.108

4.442

Maastunnel renovatie

262.000

0

262.000

4.080

4.300

220

4.300

257.700

Water en groen

11.946

7.126

4.820

2.349

2.220

-129

9.346

2.600

Beleidsplan begraven en cremeren 2012-2015

800

459

341

341

259

-82

718

82

Blauwe verbinding fase 1

6.261

3.556

2.705

1.050

652

-398

4.208

2.053

Blauwe verbinding fase 2

2.533

1.095

1.438

622

1.038

416

2.133

400

Monumenten en kunst

1.536

1.200

336

336

272

-64

1.472

64

Rioolvervanging Zuiderbegraafplaats

816

816

0

0

0

0

816

0

Stedelijke inrichting

18.100

8.995

9.105

2.375

716

-1.659

9.711

8.389

Duurzaam

18.100

8.995

9.105

2.375

716

-1.659

9.711

8.389

Rotterdam Climate Proof (RCP) Groene Daken

7.600

4.948

2.652

875

370

-505

5.318

2.282

Rotterdam Climate Proof (RCP Waterpleinen

10.500

4.047

6.453

1.500

346

-1.154

4.393

6.107

Ruimtelijke Ontwikkeling

1.166.216

613.387

552.829

199.127

112.841

-86.286

726.228

439.988

Maatschappelijk vastgoed

437.716

282.374

155.342

75.059

39.674

-35.384

322.048

115.668

C2000app in parkeergarages

2.650

2.208

442

442

289

-153

2.497

153

Erasmus University College

20.300

14.898

5.402

5.100

-4.325

-9.425

10.573

9.727

Landgoederen Nieuw Rhodenrijs en De Tempel

4.350

0

4.350

4.350

2.466

-1.884

2.466

1.884

MAASpodium

1.200

1.163

37

0

0

0

1.163

37

MFC Rozenburg

17.100

0

17.100

13.000

11.266

-1.734

11.266

5.834

Onderwijshuisvesting 2006-2011

64.195

58.546

5.649

15.568

15.165

-403

73.711

-9.517

Onderwijshuisvesting 2012

30.100

16.766

13.334

4.445

5.173

728

21.939

8.161

Onderwijshuisvesting 2013

17.000

1.181

15.819

5.273

3.166

-2.107

4.347

12.653

Onderwijshuisvesting 2014

9.919

0

9.919

2.356

1.330

-1.025

1.330

8.589

Onderwijshuisvesting 2015

49.500

0

49.500

11.875

2.747

-9.128

2.747

46.753

Oostelijk zwembad / Sportfondsenbad Noord (Van Maanenbad)

18.914

16.764

2.150

1.746

2.150

404

18.914

0

Oude Luxor (renovatie)

3.500

2.475

1.025

645

645

0

3.120

380

P+R Kralingse Zoom

52.900

52.600

300

300

0

-300

52.600

300

Parkeergarage Kruisplein

127.277

107.576

19.701

3.617

-444

-4.061

107.132

20.145

Parkeergarage Lusthofstraat

8.562

7.294

1.268

45

45

0

7.339

1.223

Parkeergarage Wilhelminapier (tijdelijk)

4.200

903

3.297

3.297

0

-3.297

903

3.297

Vastgoed 2015

3.000

0

3.000

3.000

0

-3.000

0

3.000

Verwerving vastgoed portefeuille van WOM vastgoed BV

3.049

0

3.049

0

0

0

0

3.049

Grondzaken

728.500

331.013

397.487

124.068

73.167

-50.901

404.179

324.321

Hart van Zuid

243.000

13.966

229.034

7.723

-6.066

-13.789

7.900

235.100

Investeringen grondexploitaties 2015

98.100

0

98.100

98.100

16.078

-82.022

16.078

82.022

PMR 150ha

0

0

0

0

54.592

54.592

54.592

-54.592

Rotterdam Centraal 

326.400

314.775

11.625

11.625

4.230

-7.395

319.005

7.395

Sportcampus en Park De Twee Heuvels

61.000

2.272

58.728

6.620

4.332

-2.288

6.604

54.396

Algemene Middelen

5.815

1.258

4.557

4.557

2.373

-2.184

3.631

2.184

Belastingen

5.815

1.258

4.557

4.557

2.373

-2.184

3.631

2.184

Implementatie ICT applicaties

827

0

827

827

547

-280

547

280

SOA Suite & Digitale deurmat

2.234

0

2.234

2.234

896

-1.338

896

1.338

Upgrade ONS / GOUW

2.754

1.258

1.496

1.496

930

-566

2.188

566

RSO

194.320

130.182

64.138

33.262

16.360

-16.903

146.542

47.778

Serviceorganisatie

27.020

4.545

22.475

6.717

3.513

-3.204

8.058

18.962

Automatiseringskosten SDR

22.717

4.545

18.172

5.571

3.391

-2.180

7.936

14.781

Digitalisering Documenten Stromen (DC FS)

967

0

967

382

0

-382

0

967

Nazorg basisregistraties concernsystemen

300

0

300

300

0

-300

0

300

Nieuw Rotterdams Platform

1.035

0

1.035

464

122

-342

122

913

Uniform Inkoop- & bestelproces

2.001

0

2.001

0

0

0

0

2.001

Concernhuisvesting

167.300

125.637

41.663

26.545

12.847

-13.698

138.484

28.816

Casco Stadskantoor / Timmerhuis

95.200

90.847

4.353

4.353

-1.923

-6.276

88.924

6.276

Inbouw De Rotterdam

42.300

24.767

17.533

3.990

3.990

0

28.757

13.543

Inbouw Stadskantoor / Timmerhuis

26.700

10.023

16.677

16.677

8.122

-8.555

18.145

8.555

Van Graftstraat

1.525

0

1.525

1.525

1.125

-400

1.125

400

Renovatie Raadzaal stadhuis gemeente Rotterdam

1.575

0

1.575

0

1.533

1.533

1.533

42

Totaal

1.997.769

943.401

1.054.368

312.460

205.364

-107.096

1.148.986

849.986