Grondprijsbeleid

Bij bepaling van nieuwe grondprijzen hanteren wij het in 2013 vastgestelde kader, hetgeen betekent dat nieuwe grondprijzen volgens de normatief residuele methode berekend worden.