Ontwikkeling Rotterdamse lastendruk

In onderstaande geven we u per buurt inzicht in de gemiddelde waardeontwikkelingen en de gemiddelde aanslag woonlasten 2015. Het jaar 2015 is een herwaarderingsjaar geweest (peildatum 1 januari 2014).
De effecten van de herwaardering treft u in onderstaande figuren aan.