Beleidsmatig en financieel kader 2015-2018

De gemeente heeft een groot aantal onderhoudsgevoelige kapitaalgoederen: wegen, groen en bomen, oppervlaktewater, civiele kunstwerken, openbare verlichting, spelen, beeldende kunst en monumenten. Het beleid is opgenomen in de eerste Nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2015-2018. Deze nota, die voor de zomer 2015 is vastgesteld in de gemeenteraad, gaat over dergelijke kapitaalgoederen. Financieel vallen die onder de begrotingsproducten ‘Wegen en Openbare verlichting’ en ‘Groen en water’. De nota geeft een beeld van de technische staat van de kapitaalgoederen in de buitenruimte van Rotterdam.