Partners

Welzijnsaanbieders zoals Radar Wmo-diensten, Pit010, Dock, Buurtwerk Alexander, TOS, Eigen Koers e.d.

Centrum voor Dienstverlening

Opzoomer Mee & Bewonersidee

De Makers van Rotterdam

Ministeries van VWSen BZK.

Meedoen in Rotterdam

Jeugdcultuurfonds

Dress for Succes

Fonds Bijzondere Noden

Welzijnsorganisaties in de 14 gebieden