Partners

Rijksoverheid

Provincie Zuid-Holland

DCMR Milieudienst Rijnmond

Havenbedrijf Rotterdam

Woningbouwcorporaties

Ontwikkelaars

Recreatieschappen

Gebiedscommissies

Samenwerkingen in G4 verband

Brancheorganisaties.

Andere stakeholders in de stad en bewoners