Werk
Lasten € 164 miljoen
Baten € 49 miljoen
Inkomen
Lasten € 633 miljoen
Baten € 547 miljoen