Economie
Lasten € 29 miljoen
Baten € 7 miljoen
Markten
Lasten € 3 miljoen
Baten € 3 miljoen