Inzet middelen

Lasten

Begroot € 29.821
Gerealiseerd € 16.406

Baten

Begroot € 4.036
Gerealiseerd € 7.967

Saldo

Begroot € -25.784
Gerealiseerd € -8.439