Inzet middelen

Lasten

Begroot € 255.481
Gerealiseerd € 266.867

Baten

Begroot € 2.048.488
Gerealiseerd € 2.067.976

Saldo

Begroot € 1.793.007
Gerealiseerd € 1.801.109