Inzet middelen

Lasten

Begroot € 280.838
Gerealiseerd € 196.979

Baten

Begroot € 303.151
Gerealiseerd € 266.430

Saldo

Begroot € 22.313
Gerealiseerd € 69.451