Inzet middelen

Lasten

Begroot € 130.093
Gerealiseerd € 95.763

Baten

Begroot € 77.218
Gerealiseerd € 49.677

Saldo

Begroot € -52.875
Gerealiseerd € -46.086