Inzet middelen

Lasten

Begroot € 443.014
Gerealiseerd € 446.128

Baten

Begroot € 282.636
Gerealiseerd € 282.802

Saldo

Begroot € -160.378
Gerealiseerd € -163.326