Inzet middelen

Lasten

Begroot € 193.747
Gerealiseerd € 187.030

Baten

Begroot € 22.257
Gerealiseerd € 19.831

Saldo

Begroot € -171.490
Gerealiseerd € -167.200