Inzet middelen

Lasten

Begroot € 814.160
Gerealiseerd € 797.067

Baten

Begroot € 600.444
Gerealiseerd € 595.707

Saldo

Begroot € -213.716
Gerealiseerd € -201.360