Inzet middelen

Lasten

Begroot € 623.822
Gerealiseerd € 586.502

Baten

Begroot € 52.389
Gerealiseerd € 46.794

Saldo

Begroot € -571.433
Gerealiseerd € -539.708