Inzet middelen

Lasten

Begroot € 221.357
Gerealiseerd € 213.310

Baten

Begroot € 19.067
Gerealiseerd € 16.030

Saldo

Begroot € -202.291
Gerealiseerd € -197.280