Inzet middelen

Lasten

Begroot € 197.052
Gerealiseerd € 194.509

Baten

Begroot € 70.679
Gerealiseerd € 67.544

Saldo

Begroot € -126.373
Gerealiseerd € -126.964