Inzet middelen

Lasten

Begroot € 33.981
Gerealiseerd € 32.415

Baten

Begroot € 10.945
Gerealiseerd € 9.735

Saldo

Begroot € -23.035
Gerealiseerd € -22.680