Inzet middelen

Lasten

Begroot € 155.508
Gerealiseerd € 137.120

Baten

Begroot € 141.018
Gerealiseerd € 127.087

Saldo

Begroot € -14.490
Gerealiseerd € -10.033