Inzet middelen

Lasten

Begroot € 145.878
Gerealiseerd € 144.917

Baten

Begroot € 19.679
Gerealiseerd € 23.553

Saldo

Begroot € -126.199
Gerealiseerd € -121.363