Inzet middelen

Lasten

Begroot € 147.100
Gerealiseerd € 146.754

Baten

Begroot € 19.844
Gerealiseerd € 19.344

Saldo

Begroot € -127.255
Gerealiseerd € -127.410