Beleid

Doelen

Het programma Serviceorganisatie verleent geïntegreerde diensten op het gebied van bedrijfsvoering aan de verschillende organisatieonderdelen van het concern Rotterdam op het gebied van de bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om taken binnen personeel en organisatie, inkoop, juridisch, financiën, ICT, communicatie, onderzoek, facilitaire taken en concernhuisvesting.

Context en Ontwikkeling

De twee belangrijkste ontwikkelingen voor het programma Serviceorganisatie zijn het programma Doorontwikkeling van de organisatie en de invulling van de taakstelling Bestedingsanalyse.

In 2015 is gekeken naar de vraag hoe invulling is te geven aan de doorontwikkeling van de organisatie. Deze invulling is verwerkt in de begroting 2016 en is vooral gezocht in het efficiënter werken en in herstructurering van werkprocessen.

De taakstelling Bestedingsanalyse € 10 mln in 2016, € 20 mln in 2017 en € 21 mln in 2018 en 2019 is een belangrijke opgave voor het programma Serviceorganisatie. In 2015 is invulling gegeven aan de uitwerking van de taakstelling 2016. Deze is structureel in de begroting 2016 verwerkt bij de verschillende producten en programma’s waar de besparingen vallen. De invulling van de opgave van de aanvullende € 10 mln in 2017 en € 11 mln in 2018 en 2019 wordt momenteel uitgewerkt.

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de Financiën/ Bedrijfsvoering.