Beleid

Doelen, context en ontwikkeling

Een financieel gezonde gemeente zodat doelstellingen van andere programma's financieel gedekt zijn en gerealiseerd kunnen worden.

Daarvoor is nodig:
- een sluitende begroting met een gezond meerjarenperspectief;
- goed beheer van deelnemingen en verbonden partijen;
- een goede treasury-functie;
- voldoende weerstandsvermogen om gemeentelijke risico's af te dekken;
- verzekeringen, waarborgen tegen calamiteiten;
- een gunstige lastendruk voor Rotterdamse burgers en ondernemers.