Beleid

Doelen

De doelen voor onderwijs zijn het verhogen van de leerprestaties, terugdringen van voortijdig schoolverlaten en zorgen voor adequate onderwijshuisvesting.

Context en Ontwikkeling

De gemeenteraad heeft begin 2015 het onderwijsprogramma Leren Loont 2015-2018 vastgesteld. Dit programma is in samenwerking met het scholenveld tot stand gekomen.

De gemeenteraad heeft het Integraal Huisvestingsplan 2015- 2019 vastgesteld, dit leidt tot invulling investeringen in onderwijshuisvesting in deze coalitieperiode (€200 mln)