Ruimtelijke ontwikkeling

De gemeente Rotterdam werkt aan een aantrekkelijke woonstad met een sterke economie. Dit is vastgelegd in de Stadsvisie 2030 (2007) en bekrachtigd in het kader Stedelijke Ontwikkeling, Prospectus van de Stad (2013). Bij de uitwerking van de stedelijke ambities is de markt aan zet, binnen de door de gemeente geschetste kaders. De faciliterende rol van de gemeente bij gebiedsontwikkelingen heeft consequenties voor de wijze waarop de gemeente eigen grond en vastgoed inzet. De gemeente ontwikkelt zelf alleen nog nieuwe plannen als dat maatschappelijk noodzakelijk is en de markt deze ontwikkeling niet oppakt. De gemeente gebruikt bestaand gemeentelijk vastgoed zo efficiënt en flexibel mogelijk. In het geval van verkoop of transformatie zet de gemeente het eigen vastgoed zo goed mogelijk in voor de ontwikkelopgaven in de gebieden.