Maatschappelijke Ondersteuning

Met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en Jeugdwet hebben gemeenten per 1 januari 2015 een veel grotere verantwoordelijkheid op het terrein van (jeugd)zorg en ondersteuning. Daardoor zijn het gehele sociale domein en de organisatie en aanpak van de gemeente Rotterdam flink in beweging.Het programma Maatschappelijke ondersteuning  omvat de producten Maatschappelijke begeleiding en advies, Maatschappelijke participatie en activering en Armoedebestrijding.De afgelopen periode zijn diverse beleidskaders en programma’s vastgesteld.  Vanuit het beleidskader Wmo worden nu de programma’s Langer Thuis, Voor mekaar en het Nieuw Rotterdams Welzijn vormgegeven. Tevens is het Armoedebeleid herijkt en wordt  de tegenprestatie uitgevoerd. Daarnaast zijn het beleidskader ‘Met taal versta je elkaar’ en de Integratienota vastgesteld.