Cultuur, sport en recreatie

De gemeente stimuleert het culturele en sportieve klimaat en vergroot de participatie van Rotterdammers op deze terreinen. Bewegen, beleven en uitblinken staan centraal. Met een uitgebreid aanbod aan voorzieningen en activiteiten draagt de sport- en cultuursector bij aan talentontwikkeling, activering en verbinding. Ook leveren cultuur, sport en recreatie een bijdrage aan gezondheid een aantrekkelijk vestigingsklimaat en betrokkenheid van bewoners bij de stad. De nationale en internationale uitstraling van Rotterdam wordt versterkt. En er wordt gewerkt aan een optimaal vrijetijdsaanbod en het stimuleren van de creatieve industrie. Daarnaast dragen natuur- en milieulessen en schooltuinieren voor basisscholen bij aan een duurzaam Rotterdam.