Onderwijs

Binnen het Programma Onderwijs worden wettelijke taken uitgevoerd zoals leerlingenvervoer, vve, onderwijsachterstandenbeleid en onderwijshuisvesting. Daarnaast wordt er stedelijk beleid ontwikkeld en uitgevoerd, waarvoor zowel gemeentelijke als rijksmiddelen worden ingezet. Dit is beschreven in Leren Loont!, het Rotterdams onderwijsbeleid 2015-2019). Daarnaast is er stedelijk beleid  op schoolzwemmen. Het programma Onderwijs kent twee producten: onderwijsbeleid en onderwijshuisvesting.