Beleid

Doelen, context en ontwikkeling

Het doel van het programma Bestuur en Dienstverlening is het optimaal democratische functioneren van de gemeente Rotterdam ten behoeve van haar burgers. De kern is dat Rotterdam voor het te voeren beleid een kaderstellende (begroting) en controlerende (jaarrekening) gemeenteraad heeft. Een optimaal democratisch functionerend Rotterdam wordt verder bewerkstelligd door de Ombudsman die klachten van burgers behandelt en integer handelen van de gemeente onderzoekt en de Rotterdamse Rekenkamer die rapporten publiceert teneinde de effectiviteit en efficiëntie van de gemeente te verbeteren. Zowel de ombudsman als de Rekenkamer publiceren hierover in hun eigen jaarverslag.
Qua dienstverlening wil de gemeente Rotterdam makkelijk bereikbare, goed toegankelijke, vraaggerichte en betaalbare dienstverlening realiseren. Snel en betrouwbaar, service met een glimlach.